Tábory

Pojďte s námi prožít prázdninová dobrodružství v krásné přírodě. Medlánecké kopce, na kterých se Medlánka nachází, jsou ideálním místem pro dětské prozkoumávání i táborové hry. Najdeme tady malebné louky s krásným výhledem, skalky i tajemné lesíky a paloučky. Náš pedagogický tým pečlivě připravuje každý táborový program tak, aby se využily všechny výhody, které tohle kouzelné prostředí nabízí.

Tábory probíhají od pondělí do pátku. Děti můžete přivést v čase od 8:00 do 9:00 a vyzvednout si je do 16:30.

Pakliže se Vaše dítko do konkrétního turnusu „o fous“ věkově nevejde, nebojte se kontaktovat koordinátorku Mgr. Zuzanu Dolinay.

Termíny

Putování krajinou bytostí kopců a roklin

Když v létě lidé z města odjíždějí na dovolené a Medlánecké kopce utichnou, přikrade se tajemno a zabydlí se tu nejrůznější lesní bytosti, které jindy nepotkáme. Bytosti jsou to všelijaké. Malé, velké, krátkoruké, dlouhonohé.. Každá je jiná, ale přece mají něco společného… přírodu, kterou spolu obývají a příběhy, kterými oplývají. A co když se tyto bytosti a děti setkají na jednom místě a v jeden čas? Zvládnou spolu objevit všechna zákoutí Medláneckých kopců, roklin či lesů?

Během výprav po Medláneckých kopcích s dětmi prozkoumáme všechny místní rostliny a živočichy, zdoláme nastražené překážky, budeme tvořit, bádat, hrát si a při každém z našich dobrodružství se setkáme s roztodivně tajemnými bytostmi.

Během našeho programu bude dostatek času i na písničky, cvičení, rituály a volnou hru, a to celý den venku v naší Medlánce a jejím kouzelném okolí.

Přijímáme pouze náhradníky

Ochránci planety s Kofinkou a Mínou

O naši planetu se musíme starat, protože to s lidmi nemá nijak lehké, přestože nám jako jediná z celé sluneční soustavy umožnila život. Lidé si dříve od přírody brali jen to, co opravdu potřebovali. Dnes je to jinak – bereme si více, než spotřebujeme, a co se nám nehodí, necháváme ležet za sebou – odpadky a suchou půdu.

Prostřednictvím výprav na Medlánecké kopce s dětmi prozkoumáme rostliny a živočichy, zdoláme všechny překážky, budeme tvořit, bádat, hrát si a při tom se naučíme starat se o naši planetu. Pomůžeme jí od odpadků a poučíme se o důležitosti vody. Pejsci Kofinka a Mína nám při všech úkolech pomohou.

Děti se seznámí prostřednictvím pohádkového příběhu s tím, jak odpad poškozuje přírodu a jak jeho hromadění můžeme zabránit. Také si povíme, proč je voda v přírodě důležitá a jak ji chránit. Vše bude přizpůsobeno chápání dětí předškolního věku.

Během programu bude čas i na písničky, cvičení, rituály a volnou hru, a to celý den venku v naší kouzelné Medlánce.

Přijímáme pouze náhradníky

Cena

Cena za 1 turnus tábora
2 400 Kč

Cena nezahrnuje
– jízdné a vstupné na případných výletech

Cena zahrnuje
– stravné (celodenní pitný režim, obědy a odpolední svačinu)
– pedagogický dozor a bohatý program, pojištění, výtvarný a spotřební materiál

Platba

Nevratná záloha
– 500 Kč
– uhradit do 7 dnů od potvrzení přihlášky

Zbytek ceny
– 1 900 Kč
– uhradit do 26.6.2020

Úhrada platby převodem
– číslo účtu: 2400137996 / 2010
– variabilní symbol: 7777
– zpráva pro příjemce: Tábor – jméno a příjmení dítěte

Stornopoplatky a absence

Záloha 500 Kč splatná do 7 dní po potvrzení přihlášky na tábor je nevratná. V případě zrušení registrace tábora propadá ve prospěch organizátora.

Po zaplacení plné ceny je možné vrátit platbu pouze v případě, když za dítě nastoupí náhradník. Pokud za sebe najdete náhradníka, Vaše platba se vám vrací ponížená o administrativní poplatek 250 Kč. V případě, že za Vás náhradník nenastoupí, Vaše platba propadá ve prospěch organizátora.

Při absenci dítěte se platba stravného nevrací.

Přihlášení

1. krok
– přihlaste své dítě na tábor prostřednictvím Přihlašovacího formuláře (v sekci Termíny)

2. krok
– vyčkejte na Potvrzení přihlášení (přijde na email uvedený v Přihlašovacím formuláři)
– s potvrzením Vám přijde Přihláška a Potvrzení o bezinfekčnosti

3. krok
– uhraďte, prosím, do 7 dnů od Potvrzení přihlášení nevratnou zálohu (dle pokynů v sekci Platba)

4. krok
– Přihlášku (z kroku 2) vytiskněte, vyplňte a  podepište
– následně jí odešlete na adresu uvedenou v přihlášce

5. krok
– uhraďte, prosím, do 26.6.2020 zbytek ceny (dle pokynů v sekci Platba)

6. krok
– první den tábora odevzdejte obálku obsahující Potvrzení o bezinfekčnosti a kopii Kartičky pojištěnce
– obálku nadepište jménem dítěte

Co děti potřebují na tábor

  • Batůžek s dopolední svačinou, pitím a pláštěnkou.
  • Krém na ochranu proti slunci, repelent.
  • Na odpočinek po obědě: deku, příp. polštářek a spacího mazlíčka.
  • Vhodnou obuv do terénu a náhradní obuv: pohorky, sandálky, gumáky.
  • Vhodné oblečení podle počasí.
  • Přikrývku hlavy.

V chatce potřebují mít zavěšené náhradní oblečení ve viditelně podepsaném batůžku, tašce nebo pytli.

Zdraví a bezpečnost

Všichni naši průvodci mají kurz první pomoci.

Pokud Vaše dítě užívá nějaké léky nebo má jiné drobné zdravotní omezení, prosím, informujte nás o tom v příslušné části přihlášky. První den tábora při předávání dítěte budete mít prostor dohodnout si podrobnosti přímo s vedoucím tábora.