Členské příspěvky

Výše členských příspěvků od září 2021/22

Cena nezahrnuje stravné!

Cena za 1 den v týdnu
1 930 Kč / měsíc
3 860 Kč / 2 měsíce

Cena za 2 dny v týdnu
3 850 Kč / měsíc
7 700 Kč / 2 měsíce

Cena za 3 dny v týdnu
5 400 Kč / měsíc
10 800 Kč / 2 měsíce

Cena za 4 dny v týdnu
6 610 Kč / měsíc
13 220 Kč / 2 měsíce

Cena za 5 dní v týdnu
7 475 Kč / měsíc
14 950 Kč / 2 měsíce

Výše členských příspěvků od září 2020/21

Cena za 1 den v týdnu
1 680 Kč / měsíc
3 360 Kč / 2 měsíce

Cena za 2 dny v týdnu
3 350 Kč / měsíc
6 700 Kč / 2 měsíce

Cena za 3 dny v týdnu
4 700 Kč / měsíc
9 400 Kč / 2 měsíce

Cena za 4 dny v týdnu
5 750 Kč / měsíc
11 500 Kč / 2 měsíce

Cena za 5 dní v týdnu
6 500 Kč / měsíc
13 000 Kč / 2 měsíce

Zřizovatel je oprávněn stanovit novou výši členských příspěvků, což je povinen nejméně 2 měsíce před jejich účinností zaslat e-mailem na adresu člena spolku (rodiče dítěte) a oznámit na webových stránkách.

Platba

Kdy platbu uhradit
– nejpozději do 15. dne měsíce, který o dva měsíce předchází měsíci docházky dítěte (např. docházku v květnu a červnu je potřeba zaplatit do 15. března)

Úhrada platby převodem
– vždy za 2 kalendářní měsíce docházky předem
– číslo účtu: 2400137996 / 2010
– variabilní symbol: který Vám byl přidělen

Snížení četnosti docházky

V případě snížení četnosti docházky dítěte do školky se platba členského příspěvku nevrací. Poměrná část již uskutečněné platby členského příspěvku se na vyžádání rodiče vrací pouze v případě omluvené a doložené dlouhodobé nemoci dítěte, a to od 4. týdne trvání této nemoci, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Absence a náhrada docházky

V případě absence dítěte se platba členských příspěvků nevrací. Rodič může za dny absence uplatnit náhradu, čili uskutečnit docházku v jiné, předem domluvené dny. Podmínkou je omluvení absence den předem do elektronického systému omluv. V případě déle trvající absence je nutno na ni a předpokládanou dobu trvání pedagogy emailem či telefonicky upozornit. V případě, že se jedná o absenci delší než 3 týdny uvědomit kontaktní osobu pro rodiče.

Dítě omluvíte den předem, takže máte nárok za omluvené dny na náhradní docházku dítěte. Zapsat si náhradu lze v elektronickém systému omluv nebo v případě více denních náhrad po dohodě s kontaktní osobou pro rodiče. Náhrada není možná v případě, kdy to kapacita LK Medlánka neumožňuje.