Marie Bílá

prázdná fotka

Marie Bílá

průvodkyně Klubíku pro rodiče s dětmi
klubik.medlanka@frankbold.org

Praxe
Průvodce v PDK Človíček, Učitelka v MŠ, Asistence v chráněném bydlení u lidí s mentálním postižením, Terapeutka v Terapeutické komunitě Podcestný mlýn, Spolutvorba programu a organizace táborů pro děti od 7-15 let, Spolupráce na příměstských táborech pro děti od 4-12 let

Vzdělání
Teologická fakulta JU České Budějovice obor Pedagog volného času

Kurzy
Speciální pedagogika

Jsem maminkou tří úžasných dětí, které mě učí neskutečné trpělivosti. Společně objevujeme svět, jeden druhého i naše emoce, se kterými se snažíme pracovat. Jsou mi nesmírnou inspirací a velkými učiteli. Nejraději s nimi trávím čas v přírodě u rybníka, v lese, na poli nebo na procházkách. Ráda si s nimi zahraji deskové hry nebo přečtu knihu. Když mám chvíli pro sebe věnuji ji šití, dobré knize, procházce se psem nebo poslechu kurzů Milana Studničky – Dovychovat, Šárky Mikové – Teorie typu.

S vámi se, společně se svou dcerkou Helenkou, ráda uvidím ve středu, kdy nás čeká dopoledne v duchu přátelského setkání spojené s pohybem, říkankami, tvořením a objevováním přírody a její krásy.