Kroužky

Kroužky v Medlánce probíhají v rámci denního programu a jsou zahrnuty v ceně docházky dítěte.

Děti v Medlánce vedeme k lásce k přírodě a ke všemu živému, proto je zábavnou formou vzděláváme v několika přírodovědných oblastech. Kromě toho s dětmi tvoříme nejrůznější rukodělné výrobky a dbáme na to, aby měli dostatek zdravého pohybu.

Posilování vztahu k živým tvorům

Ornitologie

Každý rok od podzimu do jara pilně krmíme ptáčky. S dětmi jsme vyvěsili dřevěná krmítka a společně jsme namíchali krmnou směs ze slunečnice a dalších druhů semínek. Každé ráno jdeme semínka společně s dětmi do krmítka nasypat a v tichosti pozorujeme, kdo na krmítko přiletí. Děti se tak učí o živé tvory dlouhodobě pečovat a sami pak na krmení myslí. Poznáváme běžné druhy našich zimujících ptáků a děti ví, jak jim pomoci přečkat těžké období. Na krmítko nám pravidelně létají sýkory koňadry, sýkory modřinky, pěnkavy obecné, pěnkavy jíkavci, zvonci zelení, stehlíci obecní, vrabci polní, čížci lesní, dlasci tlustozobí, červenky obecné, mlynaříci dlouhoocasí, strakapoudi velcí, sojky obecné a příležitostně další ptáci.

Děti se taky učí pracovat s dalekohledem. Párkrát za sezónu do školky přijde odborný ornitolog, kterému pomůžeme natáhnout ornitologické nárazové sítě a ptáčky do nich chytáme. Děti si tak mohou běžné druhy prohlédnout zblízka, seznámí se s výzkumnou metodou kroužkování a uvidí třeba jak se ptáci váží nebo jak se zjišťuje, kolik mají tuku. Blízký kontakt s našimi opeřenci je pro děti veliký zážitek a pomáhá u dětí rozvíjet vztah k ptákům a jejich ochraně.

V návaznosti na tuto akci následně organizujeme celodenní akci pro veřejnost. Opět probíhá odchyt a kroužkování ptáků doprovázené odborným výkladem přítomného ornitologa. Rodiče dětí na tuto akci připraví občerstvení a dochází tak i k posilování komunitního života školkových rodin.

Na jaře pak plánujeme pozorovat, zda ptáci zahnízdí v budkách, které jsme loni vyvěsili.

Herpetologie

Na zahradě Medlánky pravidelně nacházíme několik jedinců užovky hladké. Děti vedeme k respektu k těmto zajímavým tvorům a cíleně podporujeme jejich kladný vztah k hadům, kterých se lidé často zbytečně bojí. V prostorách školkové zahrady necháváme schválně ležet hromady dřeva a listí a na některých místech nekosíme trávu, protože tato místa slouží užovkám jako úkryt a taky zde kladou vajíčka. Zahradu navštěvuje herpetolog a odchycenou užovku hladkou si děti mohou zblízka prohlédnout a pohladit. Navazujeme návštěvou u pedagožky Zuzky, kde se děti seznamují s dalšími druhy hadů (krajta královská, korálovka, užovka thajská), mohou si je vzít do ruky, podívají se na jejich svlečenou kůži pod lupou, zjistí, co takový had potřebuje k životu a jak se krmí. Děti tak překonávají svůj případný strach a netvoří si o hadech zbytečné předsudky.

Polytechnický kroužek a výtvarně-rukodělný kroužek

S dětmi v dílně i mimo ní běžně vyrábíme mnoho výrobků, které rozvíjí jejich jemnou motoriku a podporují tvořivost a fantazii. K tvorbě používáme většinou přírodní materiály a vyrábíme věci, které souvisejí s aktuálním tématem měsíce nebo s ročním obdobím. Děti si tak mohou vyzkoušet výrobu ledového obrázku s ovocem, kořením a větvičkami, který při mrazivém počasí zdobí strom na zahradě školky, nebo si vzájemně malují obličeje zvířátek, vymodelují si z tvrdnoucí hmoty šneka podle živé předlohy a mnoho dalšího..

V polytechnické dílně se pak soustředí na rozvoj tradičních činností, jako vyřezávání dřívek, zatloukání hřebíků a podobně.

Občas se děti stávají i malými kuchaříky a věnují se pečení štrůdlu či buchty, nebo vaření bylinkového čaje.

Hudebně-pohybový kroužek

Vzhledem k umístění školky v Medláneckých kopcích se dětem dostává zdravého pohybu po celý den, i tak ale prokládáme denní program pohybovými aktivitami, při kterých se děti protáhnou a naučí i něco nového. Máme k dispozici mnoho hudebního náčiní, které do her rádi zapojujeme, a děti si tak užijí i muzikantského umění.