Harmonogram školního roku

Začátek školního roku
ve pondělí 4.9.2023

Rodičovská schůzka
22.1.2024 v 17:00 hod.

Termíny brigád v Medlánce

Konec školního roku
v pátek 28.6.2024

Akce

Den otevřených dveří
19.3.2024

Akce Ukliďme Medlánecký kopec
20.4.2024 v 10 hod.

Slavnosti

Moštovací slavnost

Světýlková slavnost

Mikulášská slavnost

Rej masek
20.2.2024 v 16.30 hod.

Oslava živlů
16.5.2024

Předškolácká rozlučková slavnost
19.6.2024

Prázdniny

Ředitelské volno

Vánoční prázdniny

Jarní prázdniny
5.-9.2.2024

Velikonoční prázdniny
28.3.2024

Sanitární dny budou probíhat dne (školka bude zavřená)