Povinně zveřejňované informace

Pověřencem pro ochranu osobních údajů pro Lesní klub Medlánka je Frank Bold Advisory, s.r.o., IČO 282 79 026, se sídlem Údolní 567/33, 602 00 Brno, tel. +420 545 213 975, poverenec@frankboldadvisory.cz, a jmenovanou osobou je Mgr. Jitka Mihulková.

1. Název

Lesní klub Medlánka

2. Důvod a způsob založení

Lesní klub Medlánka založila nezisková organizace Frank Bold Society.

V dubnu 2011 bylo založeno občanské sdružení EPSÍK, nyní spolek Frank Bold Kids, který aktivity Medlánky zaštiťuje.

Frank Bold Kids z. s., Údolní 567/33, 602 00 Brno, IČO 22893512.

Lesní klub Medlánka poskytuje předškolní vzdělávání.

3. Organizační struktura

Ředitelka klubu a zakladatelka spolku Frank Bold Kids z.s. je Mgr. Šárka Nekudová, řídí a kontroluje veškerou činnost lesního klubu.

Zástupkyní ředitelky je Mgr. Zuzana Dolinay. Zastupuje ředitelku klubu v době její nepřítomnosti v omezeném rozsahu.

V klubu dále pracují pedagogičtí a provozní zaměstnanci.

4. Kontaktní spojení

4.1 Adresa pro poštovní kontakt

Frank Bold Kids, z.s., Údolní 567/33, Brno 602 00

4.2 Adresa pro osobní návštěvu

Lesní klub Medlánka, Zahr. parcela č. 893, Brno – Medlánky 621 00

4.3 Úřední hodiny zástupce ředitele školy

Mgr. Zuzana Dolinay
telefon: 606 961 232 (hovory nejlépe čt, pá v 9 – 11 hod., SMS kdykoliv)
e-mail: medlanka@frankbold.org

4.4 Telefonní číslo

(+420) 606 961 232

4.5 Adresa internetové stránky

www.skolkamedlanka.cz

4.6 ID datové schránky

gitsktm

5. Případné platby lze poukázat

Číslo bankovního účtu: 2400137996
Kód banky: 2010

6. Identifikační číslo

22893512

7. Daňové identifikační číslo

CZ06162967

8. Dokumenty

Naleznete v sekci Dokumenty.

9. Žádost o informace

Se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Žádosti a další podání je možné doručit osobně, písemně na adresu školy, elektronicky nebo telefonicky.

10. Příjem žádostí, stížností a dalších podání

Se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Žádosti a další podání je možné doručit osobně, písemně na adresu školy, elektronicky nebo telefonicky.

11. Opravné prostředky

Se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Žádosti a další podání je možné doručit osobně, písemně na adresu školy, elektronicky nebo telefonicky.

12. Formuláře

Naleznete v sekci Dokumenty.

13. Popis postupů – návody pro řešení životních situací

Řídí se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

14. Předpisy

LK Medlánka nevyužívá dalších předpisů.

15. Úhrady za poskytování informací

Škola nemá schválený sazebník, informace poskytuje zdarma.

16. Licenční smlouvy

Škola nemá licenční smlouvy.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Naleznete v sekci Dokumenty.