Bc. Martina Kopalová

Bc. Martina Kopalová

PR asistentka
kulturní referentka
koordinátorka marketingu
správkyně webu a sociálních sítí

Martina je PR asistentka školky Medlánky i školky Sýkorky. Organizuje účast na kulturních akcích a zajišťuje jejich průběh. Stará se o webové stránky školek, jejich sociální sítě a fotodokumentaci. Má na starosti veškerý marketing – tvorbu grafických materiálů i jejich propagaci. Dále se podílí na fundraisingu, píše výroční zprávy a spolupracuje na dalších administrativních úkonech.